Video «Kuzu Kuzu» de Tarkan

Videos de Tarkan

Que buen video

Letra de la canción de: Video «Kuzu Kuzu» de Tarkan

Bak! kýrýldý kolum kanadým
Olmadý tutnamadým
Zor! yokluðun çok zor alýþamadým.

Vur, vur bu akýlsýz baþý
Duvarlara
Taþlara vur sevabýna.
Sonra affet, gel baþ baðrýna,
Süzüldüm eridim sensiz olamadým

Ýþte kuzu kuzu geldim
Dilediðince kapandým dizlerine
Bu kez gururumu ateþe verdim
Yaktým da geldim
Ýster at, ister öp beni
Ama önce dinle, bak gözlerime
Ýnan bu defa
Anladým durumu (bil), tövbeler ettim

Oooofff ooofff
Acý biberler sür dilime dudaklarýma

Ýþte kuzu kuzu geldim
Dilediðince kapandým dizlerine
Bu kez gururumu ateþe verdim
Yaktým da geldim
Ýster at, ister öp beni
Ama önce dinle, bak gözlerime
Ýnan bu defa
Anladým durumu (bil), tövbeler ettim